Nguồn DC cũ Keysight 6612B GPIB DC Power Supply, 20Vdc, 2A

Danh mục: Chưa phân loại

Nguồn DC đo động 66312A và Nguồn DC 6612B


Catalogue

Nguồn DC cũ Keysight 6612B GPIB DC Power Supply, 20Vdc, 2A

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  Nguồn DC cũ Keysight 6612B GPIB DC Power Supply, 20Vdc, 2A

  Giới thiệu nguồn DC keysight 6612B

  Agilent 6612B 20 Vôn / 2 Ampe / 40 W Bộ nguồn DC Chính xác và Dải khác Trên 15 đến 30 Vôn / 0 đến 5 Ampe được bán tại Trung tâm Thiết bị Kiểm tra.

  Thông số Keysight 6612B

  Bộ nguồn GPIB DC, 20Vdc, 2A

  phone
  phone