Nguồn DC E3646A

Danh mục: Nguồn DC cũ

E3646A 60 W Dual Output Power Supply
8 V, 3 A, or 20 V, 1.5 A


Catalogue

Nguồn DC E3646A

    Vui lòng để lại thông tin liên hệ

    E3646A 60 W Dual Output Power Supply
    8 V, 3 A, or 20 V, 1.5 A

    phone
    phone