Nguồn xoay chiều Agilent 6812B

Danh mục: Nguồn AC cũ

750VA, 300V/6.5A, DC or 45Hz~1KHz


Catalogue

Nguồn xoay chiều Agilent 6812B

    Vui lòng để lại thông tin liên hệ

    750VA, 300V/6.5A, DC or 45Hz~1KHz

    phone
    phone