SPECTRAN V4 (9kHz – 9,4GHz)


 •  The All-Rounder
 •  Sweep-Analyzer
 •  Frequency: 9kHz – 9,4GHz
 •  RBW: 200Hz – 50MHz

Catalogue

SPECTRAN V4 (9kHz – 9,4GHz)

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  THÔNG TIN SẢN PHẨM

  •  The All-Rounder
  •  Sweep-Analyzer
  •  Frequency: 9kHz – 9,4GHz
  •  RBW: 200Hz – 50MHz
  •  1mS SampleTime
  •  +/- 1dB Accuracy
  •  DANL up to -170dBm
  •  DDC Hardware-Filter
  •  14Bit Dual-ADC
  •  150 MIPS DSP (CPU)
  •  Incl. LogPer Antenna
  •  Incl. PC Software MCS

  SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  Menu