TCP0030A Tektronix Current Probe

Danh mục: Chưa phân loại

Tektronix TCP0030A là đầu dò dòng điện AC/DC hiệu suất cao, dễ sử dụng được thiết kế để sử dụng và kết nối trực tiếp với máy hiện sóng bằng giao diện đầu dò TekVPI™. Đầu dò đo dòng điện AC/DC này cung cấp băng thông lớn hơn 120 MHz với phạm vi đo 5 A và 30 A có thể lựa chọn. Nó cũng cung cấp khả năng đo dòng điện thấp đặc biệt và độ chính xác ở mức dòng điện thấp tới 1 mA, rất quan trọng để đáp ứng các nhu cầu đo dòng điện đầy thách thức hiện nay.


Catalogue

TCP0030A Tektronix Current Probe

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  • Easy-to-use and accurate AC/DC current measurements
  • Intelligent communication with TekVPI™ oscilloscopes provides: Units scaling and readout
  • Automatic, on-screen readout of amps and magnitude and Manual setup is not required
  • Hand calculation from volts to amps is unnecessary
  • Push button degauss and Autozero functionality
  • Probe status and diagnostic indicator LEDs
  • Remote GPIB/USB probe control
  • Split-core construction allows easy circuit connection
  • High accuracy with typically less than 1% DC gain error
  • Low noise and DC drift
  • 3rd party safety certification
  • DC to >120 MHz bandwidth
  • 30 A RMS maximum current capability
  • 50 A peak pulse current capability
  • High accuracy with typically less than 1% DC gain error
  • Accurately measures current levels as low as 1 mA
  phone
  phone