The Agilent 35676A is a Reflection/ Transmission Test Set,

Danh mục: Chưa phân loại

Performance Characteristics:

 • Form Factor Benchtop
 • Type Transmission-Reflection Test Set
 • Impedance 50 Ohm
 • Minimum Frequency 5 Hz
 • Maximum Frequency 200 MHz

Catalogue

The Agilent 35676A is a Reflection/ Transmission Test Set,

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  The Agilent 35676A

  Agilent 35676A là Bộ kiểm tra phản xạ/truyền dẫn, hoạt động cùng với các quy trình hiệu chuẩn nội bộ trong Bộ phân tích mạng 3577B.

  phone
  phone