The Anritsu 68037B Synthesized CW Generator

Danh mục: Chưa phân loại

Bộ tạo CW tổng hợp Anritsu 68037B, 2 GHz đến 20 GHz cung cấp cho bạn bộ tổng hợp phù hợp cho nhiệm vụ LO, phân tích thành phần, mô phỏng tín hiệu hoặc A.T.E. các ứng dụng.


Catalogue

The Anritsu 68037B Synthesized CW Generator

    Vui lòng để lại thông tin liên hệ

    Bộ tạo CW tổng hợp Anritsu 68037B, 2 GHz đến 20 GHz cung cấp cho bạn bộ tổng hợp phù hợp cho nhiệm vụ LO, phân tích thành phần, mô phỏng tín hiệu hoặc A.T.E. các ứng dụng.

    phone
    phone