Tụ điện chuẩn Soshin SM330


Tụ điện chuẩn soshin SM330


Catalogue

Tụ điện chuẩn Soshin SM330

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  1 ㎌

  0.1 ㎌

  0.01 ㎌

  0.001 ㎌

  10 pF

  100 pF

  SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  Không tìm thấy kết quả.
  phone
  phone