VULB 9160 – TRILOG Broadband Antenna


Frequency Range, nominal:30 MHz – 1000 MHz

Usable Frequency Range:25 MHz – 1700 MHz

Polarisation:linear

Pattern Type:directional

Material:Aluminium

Max Power:10 W


Catalogue

VULB 9160 – TRILOG Broadband Antenna

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  THÔNG TIN SẢN PHẨM

  Frequency Range, nominal: 30 MHz – 1000 MHz
  Usable Frequency Range: 25 MHz – 1700 MHz
  Polarisation: linear
  Pattern Type: directional
  Material: Aluminium
  Max Power: 10 W
  Connector: N
  Impedance: 50 Ω nominal
  Length: 1.09 m
  Width: 1.66 m
  Height: 0.52 m
  Weight: 3.1 kg
  Mounting: 22 mm diameter tube
  Recommended Adapter: AA 9202, AA 9203, RA 9215

  SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  Menu