Yokogawa 701921 Differential Probe 700V / 100 MHz

Danh mục: Chưa phân loại

Bandwidth:DC to 100 MHz
Attenuation:100:1/10:1
Max. Input Voltage
:(to ground)
:±1000 V (DC + ACpeak) CAT III
Max. Differential Voltage:±700 V (DC + ACpeak) at 100:1 attenuation
±70 V (DC + ACpeak) at 10:1 attenuation
Probe Power: Internal battery or probe power supply
B9852MJ power cable is bundled

Catalogue

Yokogawa 701921 Differential Probe 700V / 100 MHz

    Vui lòng để lại thông tin liên hệ

    Yokogawa 701921 Differential Probe 700V / 100 MHz

    phone
    phone