ZS1500 Tektronix Oscilloscope Probe

Danh mục: Chưa phân loại

các kỹ sư thường phải thăm dò các tín hiệu tần số cao với độ trung thực của tín hiệu cao. Các đầu dò thụ động điển hình với đầu vào R và C cao cung cấp phản hồi tốt ở tần số thấp hơn, nhưng tải mạch không phù hợp và làm méo tín hiệu ở tần số cao hơn. Sê-ri ZS có cả đầu vào cao R (1 MΩ) và đầu vào thấp C (0,9 pF) để giảm Tải mạch trên toàn bộ băng thông của đầu dò/máy hiện sóng. ZS1500 lý tưởng cho các máy hiện sóng 1 GHz và thấp hơn.


Catalogue

ZS1500 Tektronix Oscilloscope Probe

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  Key Features
  • Easy to use, integrated with oscilloscope
  • High Signal Fidelity to 1.5 GHz Bandwidth
  • Low Circuit Loading – High Input impedance and low capacitance
  • ± 8 V input dynamic range
  • 1 MΩ input resistance
  • 0.9 pF input capacitance
  • ± 12 V offset range
  • ProBus interface
  • Wide variety of tips and leads
  phone
  phone