Tiêu chuẩn IEC 61000-4-5:2005 là gì ?Tiêu chuẩn IEC 61000-4-5:2005

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về khả năng miễn nhiễm, các phương pháp thử, mức thử khuyến cáo cho thiết bị đối với các xung đơn cực do hiện tượng quá áp tạo ra khi đóng ngắt mạch hoặc do sét đánh. Các mức thử khác nhau áp dụng đối với môi trường và các điều kiện lắp đặt khác nhau. Các yêu cầu này áp dụng cho thiết bị điện và điện tử.
Mục đích của tiêu chuẩn này là thiết lập một chuẩn chung để đánh giá khả năng miễn nhiễm của thiết bị điện, điện tử khi thiết bị chịu tác động của các nguồn nhiễu.
Thiết bị cần thiết để đo kiểm miễn nhiễm theo tiêu chuẩn IEC 61000-4-5:2005 của Schloder Đức
* Một máy phát Surge và Hybrid CWG1500
* Một số option đi kèm
_ CWG 520 : 3-ph. coupling network 4 x 16 A
_ CWG 523 : 3-ph. coupling network 4 x 32 A
_ CWG 524 : 3-ph. coupling network 4 x 60 A
_ CWG 52x – 550 : HV models up to 550 VAC L-L
_ CWG 1525 : CDN for 2 unshielded, balanced connecting cables, 1 A
_ CWG 1526-4 : CDN for 2 unshielded, unbalanced connection lines, 4 A
_ CWG 1526-10 : CDN for 2 unshielded, unbalanced connection lines, 10 A
_ CWG 1528 : CDN for 4 unshielded, unbalanced connection lines, 6 A
_ CWG 550 : 18 µF capacitor in housing
_ CWG 553 : 0.5 µF capacitor + 40 Ω Resistance in housing
_ CWG 554 : 9 µF capacitor + 10 Ω Resistance in housing
_ EMV-SOFT : control software for surge, burst and mains interruption generators

Có thể bạn quan tâm

phone
phone