Tiêu chuẩn ISO 61000-4-8:2009 là gì ?Tiêu chuẩn ISO 61000-4-8:2009

1 Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về miễn nhiễm của các thiết bị điện, điện tử, ở điều kiện làm việc, đối với nhiễu từ trường tần số công nghiệp 50 Hz và 60 Hz tại:

– Các khu vực dân cư và thương mại;
– Các nhà máy điện và các khu công nghiệp;
– Các trạm điện trung áp và cao áp

2 Việc áp dụng tiêu chuẩn này cho các thiết bị lắp đặt tại các vị trí khác nhau được xác định bởi hiện tượng điện từ tại đó.

3 Tiêu chuẩn này không xét các loại nhiễu do hiện tượng ghép điện cảm và ghép điện dung vào cáp hay các bộ phận khác trong hệ thống. Các vấn đề này sẽ được xét đến trong các tiêu chuẩn IEC khác về nhiễu dẫn.

4 Mục đích của tiêu chuẩn này là tạo ra một chuẩn có tính chung nhất và có tính lặp lại được để đánh giá chất lượng hoạt động của thiết bị điện, điện tử dùng trong gia đình, trong thương mại và công nghiệp khi chúng phải chịu các tác động của từ trường tần công nghiệp (từ trường liên tục và từ trường tức thời).

5 Các thiết bị cần thiết cho thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 61000-4-8:2009 do Schloeder cung cấp :

01 MGA 1033 : Magnetic Field Generator – Analyzer đã tích hợp Voltage input analyzer, AD converter, Generator,Amplifier…
Các thiết bị đi kèm tùy vào dải và các thí nghiệm như :
Helmholtz coils
Helmholtz coils for DC current
Loop sensors and radiating loop
Hall effect sensor
Test adapters EN55103
Coupling transformator.
Xem thêm tại : https://www.schloeder-emv.de/en/emc-products/emc-test-and-measurement-system/emc-generators-measurement-systems/magnetic-field-generator-and-analyzer.html

Có thể bạn quan tâm

phone
phone