Tiêu chuẩn IEC 61000-4-2 : 2008


Tin tức

Tiêu chuẩn IEC 61000-4-2 : 2008
PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ THỬ – THỬ MIỄN NHIỄM ĐỐI VỚI HIỆN TƯỢNG PHÓNG TĨNH ĐIỆN
Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu về miễn nhiễm và phương pháp thử cho các thiết bị điện, điện tử đối với hiện tượng phóng tĩnh điện trực tiếp từ người khai thác sử dụng và từ các đối tượng kề bên. Ngoài ra, tiêu chuẩn này còn xác định các mức thử tương ứng với các điều kiện lắp đặt, điều kiện môi trường khác nhau và các thủ tục thực hiện phép thử.
Với Thiết bị được sử dụng là
Súng ESD
16,5 kV và 30 kV

Có thể bạn quan tâm

phone
phone