KIỂM TRA KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) LÀ GÌ ?


Chia sẻ kiến thức

KIỂM TRA KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) LÀ GÌ?

Kiểm tra khả năng tương thích điện từ (EMC) đo lường khả năng của thiết bị hoặc hệ thống hoạt động thỏa đáng trong môi trường điện từ của chúng mà không gây ra nhiễu điện từ không thể chấp nhận được cho bất kỳ thứ gì trong môi trường đó.

TẠI SAO KIỂM TRA EMC LẠI QUAN TRỌNG?

Chứng nhận EMC là yêu cầu bắt buộc ở hầu hết các thị trường, bao gồm Châu Âu, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc và New Zealand. Thử nghiệm EMC là cần thiết để giúp bạn đáp ứng các yêu cầu quy định, cải thiện hiệu suất sản phẩm và giảm rủi ro không tuân thủ tốn kém. Phòng thử nghiệm EMC của bên thứ ba có thể tiến hành đánh giá sự phù hợp và cũng giúp củng cố vị thế cạnh tranh của bạn trên thị trường.

QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM EMC

 • Antenna immunity to RF voltage
 • Antenna input immunity
 • Antenna screening effectiveness
 • Conducted disturbances immunity
 • Conducted emissions (continuous and discontinuous interference)
 • Electrostatic discharge (ESD) immunity
 • Electrical disturbances from conduction and coupling immunity for vehicles
 • Electrical fast transient / burst immunity
 • Harmonic current emission
 • Harmonics and interharmonics immunity
 • Immunity from radiated fields
 • Immunity to induced voltages
 • On-site EMC testing
 • Power frequency magnetic field / oscillatory waves immunity
 • Power interference
 • Power supply conditioning
 • Radiated emissions
 • Radiated field immunity
 • Voltage fluctuation / flicker
 • Voltage surge immunity
 • Voltage dips / interruptions immunity
 • Magnetic filed measurement (EMF)
 • Electric field measurement (EMF)
 • Electric field measurement (EMF)
 • Induced current density due to the electric field (EMF for lightning equipment)

Có thể bạn quan tâm

phone
phone