Tiêu chuẩn IEC 60601-1-2 Ed. 4.0 b:2014


Tin tức

Tiêu chuẩn IEC 60601-1-2 Ed. 4.0 b:2014
Kiểm tra mức độ an toàn cơ bản và hiệu suất thiết yếu của Thiết bị y tế (ME) và hệ thống ME khi có nhiễu điện từ và hiện tượng nhiễu điện từ do thiết bị và hệ thống điện y tế phát ra.
Bộ hoàn chỉnh cho hệ thống đo kiểm theo tiêu chuẩn IEC 60601-1-2 ED bao gồm :
* Máy phát ,phần mềm (CDG 7000-75-10) đã tích hợp máy phát RF, RF meter,75 Watt, amplifier.
* Coil set RL-120 & LS-040.

Có thể bạn quan tâm

phone
phone