Bộ nguồn

Danh mục: EMC Accessories

Chúng tôi cung cấp một phạm vi rộng cho các nguồn năng lượng điện tử để thực hiện thử nghiệm nhấp nháy, sóng hài và khả năng miễn dịch. Các mô hình phạm vi từ một pha 3KVA lên đến 108 kVA đơn vị đơn và cấu hình nhiều đơn vị 270KVA.


Catalogue

Bộ nguồn

[contact-form-7 id="237" title="Yêu cầu báo giá"]

Bộ nguồn

Giới thiệu :

Chúng tôi cung cấp một phạm vi rộng cho các nguồn năng lượng điện tử để thực hiện thử nghiệm nhấp nháy, sóng hài và khả năng miễn dịch. Các mô hình phạm vi từ một pha 3KVA lên đến 108 kVA đơn vị đơn và cấu hình nhiều đơn vị 270KVA.

Tùy chọn model :

NetWave 20 Series

 • Wide Power Bandwidth: DC – 5 kHz
 • Output Power up to 22 kVA AC / 27 kW DC
 • Output up to 3×690 VAC (p-p), ±1120 VDC
 • High Inrush Current Capability
 • Power-recovery up to nominal power (optional)
 • Built-in Signal Waveform Generator
 • Standard Test Routines for IEC/EN, Aircraft, MIL-STD, DO-160 and EV testing
 • Multi Source options available (upgradable)

NetWave 30 Series

 • Wide Power Bandwidth: DC – 5 kHz
 • Output Power up to 30 kVA AC / 36 kW DC
 • Output up to 3×690 VAC (p-p), ±1120 VDC
 • High Inrush Current Capability
 • Power-recovery up to nominal power (optional)
 • Built-in Signal Waveform Generator
 • Standard Test Routines for IEC/EN, Aircraft, MIL-STD, DO-160 and EV testing
 • Multi Source options available (upgradable)

NetWave 67 Series

 • Wide Power Bandwidth: DC – 5 kHz
 • Output Power up to 67 kVA AC / 72 kW DC
 • Output up to 3×690 VAC (p-p), ±1120 VDC
 • High Inrush Current Capability
 • Power-recovery up to nominal power (optional)
 • Built-in Signal Waveform Generator
 • Standard Test Routines for IEC/EN, Aircraft, MIL-STD, DO-160 and EV testing
 • Multi Source options available (upgradable)

NetWave 108 Series

 • Wide Power Bandwidth: DC – 5 kHz
 • Output Power up to 108 kVA AC / 150 kW DC
 • Output up to 3×690 VAC (p-p), ±1120 VDC
 • High Inrush Current Capability
 • Power-recovery up to nominal power (optional)
 • Built-in Signal Waveform Generator
 • Standard Test Routines for IEC/EN, Aircraft, MIL-STD, DO-160 and EV testing
 • Multi Source options available (upgradable)

NetWave 90 Series

 • Wide Power Bandwidth: DC – 5 kHz
 • Output Power up to 90 kVA AC / 110 kW DC
 • Output up to 3×690 VAC (p-p), ±1120 VDC
 • High Inrush Current Capability
 • Power-recovery up to nominal power (optional)
 • Built-in Signal Waveform Generator
 • Standard Test Routines for IEC/EN, Aircraft, MIL-STD, DO-160 and EV testing
 • Multi Source options available (upgradable)

NetWave 3 Series

 • Wide Power Bandwidth: DC – 5 kHz
 • Output Power up to 7,500 VAAC and 9,000 WDC
 • Output Voltage max. 360 VAC and +/- 500 VDC
 • High Inrush Current Capability up to 200 A
 • Extended trigger and control capabilities (NetWave 7.3)
 • Built-in Signal Waveform Generator
 • Standard Test Routines for IEC/EN requirements as well as for Aircraft and MIL-STD testing
 • Built-in voltage and current measurement (option)

NetWave 7 Series

 • Wide Power Bandwidth: DC – 5 kHz
 • Output Power up to 7,500 VAAC and 9,000 WDC
 • Output Voltage max. 360 VAC and +/- 500 VDC
 • High Inrush Current Capability up to 200 A
 • Extended trigger and control capabilities (NetWave 7.3)
 • Built-in Signal Waveform Generator
 • Standard Test Routines for IEC/EN requirements as well as for Aircraft and MIL-STD testing
 • Built-in voltage and current measurement (option)

ACS 500N Series

 • Frequency (fund.) 40Hz .. 80Hz
 • Very low distortion (THD)
 • Very high voltage stability
 • Output power 3 or 6kVA
 • Output voltage max. 300V(p-n)
 • Inrush current capability

ACS 503N Series

 • Frequency (fund.) 40Hz .. 80Hz
 • Very low distortion (THD)
 • Very high voltage stability
 • Output power 16kVA .. 90kVA (depending on model)
 • Output voltage max. 300V(p-n)
 • Inrush current capability
 • Remote control by the DPA 503N via RS232

 

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

phone
phone